قفسه فلزی | چرخ خرید فروشگاهی | نردبان صنعتی| پالت پلاستیکی | لیست قیمت تجهیزات فروشگاهی


لیست قیمت تجهیزات فروشگاهی

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری فلزی60 لیتری1,310,000
2چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری فلزی80 لیتری1,640,000
3چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری فلزی120 لیتری1,845,000
4چرخ خرید تره بار با کیسه برزنتیفلزی488,000
5چرخ خرید پلاستیکی (ترولی) 90 لیتریطوسی-ceced02,830,000
6چرخ خرید پلاستیکی (ترولی) 90 لیتریمشکی-0000002,830,000
7چرخ خرید پلاستیکی استوانه ای 70 لیتریقرمز-f4123d720,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1پالت پلاستیکی 205*340*415 سانتیمتری (بسته 10 عددی )آبی-636ef6764,000
2پالت پلاستیکی 205*340*415 سانتیمتری (بسته 10 عددی )قرمز-f4123d764,000
3پالت پلاستیکی 70*100*160 میلیمتری (بسته 48 عددی)آبی-636ef6345,000
4پالت پلاستیکی 70*100*160 میلیمتری (بسته 48 عددی)قرمز-f4123d345,000
5پالت پلاستیکی 90*125*175 میلیمتری (بسته 30 عددی )آبی-636ef6316,000
6پالت پلاستیکی 90*125*175 میلیمتری (بسته 30 عددی )قرمز-f4123d316,000
7پالت پلاستیکی 115*150*225 میلیمتری (بسته 36 عددی )آبی-636ef6657,000
8پالت پلاستیکی 115*150*225 میلیمتری (بسته 36 عددی )قرمز-f4123d657,000
9پالت پلاستیکی 135*170*270 میلیمتری (بسته 18 عددی )آبی-636ef6421,000
10پالت پلاستیکی 135*170*270 میلیمتری (بسته 18 عددی )قرمز-f4123d421,000
11پالت پلاستیکی 145*210*350 میلیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6502,000
12پالت پلاستیکی 145*210*350 میلیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d502,000
13پالت پلاستیکی 180*270*430 میلیمتری (بسته 6 عددی )آبی-636ef6411,000
14پالت پلاستیکی 180*270*430 میلیمتری (بسته 6 عددی )قرمز-f4123d411,000
15پالت پلاستیکی 80*135*150 میلیمتری (بسته 36 عددی )آبی-636ef6357,000
16پالت پلاستیکی 80*135*150 میلیمتری (بسته 36 عددی )قرمز-f4123d357,000
17پالت پلاستیکی 110*135*205 میلیمتری (بسته 36 عددی )آبی-636ef6627,000
18پالت پلاستیکی 110*135*205 میلیمتری (بسته 36 عددی )قرمز-f4123d627,000
19پالت پلاستیکی 128*207*272 میلیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d363,000
20پالت پلاستیکی 128*207*272 میلیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6363,000
21پالت پلاستیکی 135*160*250 میلیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6322,000
22پالت پلاستیکی 135*160*250 میلیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d322,000
23پالت پلاستیکی 160*200*320 میلیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6489,000
24پالت پلاستیکی 160*200*320 میلیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d489,000
25پالت پلاستیکی 180*220*330 میلیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6566,000
26پالت پلاستیکی 180*220*330 میلیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d566,000
27پالت پلاستیکی172*290*357 سانتیمتری (بسته 12 عددی )آبی-636ef6623,000
28پالت پلاستیکی172*290*357 سانتیمتری (بسته 12 عددی )قرمز-f4123d623,000
29پالت پلاستیکی170*100*70 میلیمتری (بسته 72 عددی)آبی-636ef6929,000
30پالت پلاستیکی170*100*70 میلیمتری (بسته 72 عددی)قرمز-f4123d929,000
31پالت پلاستیکی 100*140*220 میلیمتر (بسته 72 عددی)آبی-636ef61,760,000
32پالت پلاستیکی 100*140*220 میلیمتر (بسته 72 عددی)قرمز-f4123d1,760,000
33پالت پلاستیکی 140*190*300 میلیمتری (بسته 48 عددی)آبی-636ef62,079,000
34پالت پلاستیکی 140*190*300 میلیمتری (بسته 48 عددی)قرمز-f4123d2,079,000
35پالت پلاستیکی 150*210*370 میلیمتری (بسته 48 عددی)آبی-636ef62,217,000
36پالت پلاستیکی 150*210*370 میلیمتری (بسته 48 عددی)قرمز-f4123d2,217,000
37پالت پلاستیکی 220*300*450 میلیمتری (بسته 36 عددی)آبی-636ef63,377,000
38پالت پلاستیکی 220*300*450 میلیمتری (بسته 36 عددی)قرمز-f4123d3,377,000
39پالت پلاستیکی 90*190*130 میلیمتری (بسته 72 عددی)آبی-636ef6976,000
40پالت پلاستیکی 90*190*130 میلیمتری (بسته 72 عددی)قرمز-f4123d976,000
41پالت پلاستیکی 120*240*160 میلیمتری (بسته 72 عددی)آبی-636ef61,815,000
42پالت پلاستیکی 120*240*160 میلیمتری (بسته 72 عددی)قرمز-f4123d1,815,000
43پالت پلاستیکی 160*310*190 میلیمتری (بسته 48 عددی)آبی-636ef62,217,000
44پالت پلاستیکی 160*310*190 میلیمتری (بسته 48 عددی)قرمز-f4123d2,217,000
45پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری (بسته 32 عددی)آبی-636ef62,959,000
46پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری (بسته 32 عددی)قرمز-f4123d2,959,000
47پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی)آبی-636ef64,334,000
48پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی)قرمز-f4123d4,334,000
49پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی)مشکی-0000004,334,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1رگال گرد (با قابلیت تنظیم ارتفاع)سایز90 970,000
2رگال گرد (با قابلیت تنظیم ارتفاع) سایز 70785,000
3رگال ایستاده150 سانتیمتر298,000
4رگال ایستاده120 سانتیمتر278,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1سبد خرید فلزی 20*30*40 سانتیمتریآبکاری-b1b1b1126,000
2سبد خرید پلاستیکی 22*29*42 سانتیمتریقرمز-f4123d150,000
3سبد خرید پلاستیکی 22*29*42 سانتیمتریآبی-636ef6150,000
4سبد خرید فروشگاهی چرخ دارقرمز-f4123d676,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1اتیکت قیمت برچسبی سایز بزرگ (بسته 100 تایی)مشکی-000000476,000
2اتیکت قیمت برچسبی سایز بزرگ (بسته 100 تایی)قرمز-f4123d476,000
3اتیکت قیمت برچسبی سایز بزرگ (بسته 100 تایی)سورمه ای-1d1496476,000
4اتیکت قیمت گیره ثابت (بسته 20 تایی)سفید-ffffff669,000
5اتیکت قیمت گیره چرخشی مدل لودری (بسته 20 تایی)سفید-ffffff813,000
6اتیکت قیمت گیره چرخشی مدل لودری (بسته 20 تایی)مشکی-000000813,000
7جا اتیکتی پایه دار (بسته 100 تایی)قرمز-f4123d395,000
8اتیکت قیمت گیره چرخشی کریستالی (بسته 20 تایی)بی رنگ-5d5d5c750,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1انبر برداشت کالا سوپرمارکتی به طول 150 سانتیمترفلزی346,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ویترین لوله ای 3 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سلنتیمترقرمز-f4123b912,000
2ویترین لوله ای 3 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سلنتیمترسفید-ffffff912,000
3ویترین لوله ای 3 طبقه طول 1/5 متری عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترقرمز-f4123b1,110,000
4ویترین لوله ای 3 طبقه طول 1/5 متری عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترسفید-ffffff1,110,000
5ویترین لوله ای 3 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترقرمز-f4123b1,310,000
6ویترین لوله ای 3 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترسفید-ffffff1,310,000
7ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترقرمز-f4123b1,130,000
8ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترسفید-ffffff1,130,000
9ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر و ارتفاع 95 سانتیمترقرمز-f4123b1,392,000
10ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر و ارتفاع 95 سانتیمترسفید-ffffff1,392,000
11ویترین لوله ای 4 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترقرمز-f4123b1,655,000
12ویترین لوله ای 4 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمترسفید-ffffff1,655,000
13ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع2 مترقرمز-f4123b1,617,000
14ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع2 مترسفید-ffffff1,617,000
15ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 مترقرمز-f4123b1,955,000
16ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 مترسفید-ffffff1,955,000
17ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 مترقرمز-f4123b2,272,000
18ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 مترسفید-ffffff2,272,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1باربر فروشگاهی دوچرخ16/5کیلوگرم1,548,000
2باربر فروشگاهی پله رو سه چرخ18کیلوگرم2,207,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1استند ابزار خودایست پانچی سفید50*170 سانتیمتر1,000,000
2استند ابزار خودایست پانچی سفید100*170 سانتیمتر1,900,000
3استند ابزار خودایست پانچی مشکی50*170 سانتیمتر1,000,000
4استند ابزار خودایست پانچی مشکی100*170 سانتیمتر1,900,000
5استند ابزار خودایست هایپری90*145 سانتیمتر2,305,000
6استند ابزار خودایست هایپری90*175 سانتیمتر2,700,000
7استند ابزار خودایست هایپری90*210 سانتیمتر3,370,000
8استند ابزار خودایست هایپری90*240 سانتیمتر3,770,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1استند چیپس و پفک زاویه خور 3 طبقه35*47*175 سانتیمتر1,081,000
2استند چیپس و پفک زاویه خور 3 طبقه35*70*185 سانتیمتر1,196,000
3استند چیپس و پفک زاویه خور 4 طبقه35*47*175 سانتیمتر1,207,000
4استند چیپس و پفک زاویه خور 4 طبقه35*70*185 سانتیمتر1,393,000
5استند چیپس و پفک زاویه خور 5طبقه35*47*185 سانتیمتر1,378,000
6استند چیپس و پفک زاویه خور 5طبقه35*70*185 سانتیمتر1,591,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتریک قسمته3,571,000
2ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتردو قسمته3,901,000
3ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمترسه قسمته4,250,000
4ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتریک قسمته7,016,000
5ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتردو قسمته7,823,000
6ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمترسه قسمته8,646,000
7ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتریک قسمته6,242,000
8ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتردو قسمته6,905,000
9ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمترسه قسمته7,600,000
10ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتریک قسمته5,458,000
11ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتردو قسمته5,997,000
12ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمترسه قسمته6,556,000
13ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتریک قسمته4,090,000
14ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتردو قسمته4,502,000
15ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمترسه قسمته4,897,000
16ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتریک قسمته3,705,000
17ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتردو قسمته4,045,000
18ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمترسه قسمته4,375,000
19ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتریک قسمته3,306,000
20ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتردو قسمته3,585,000
21ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمترسه قسمته3,861,000
22ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتریک قسمته6,874,000
23ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتردو قسمته7,680,000
24ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمترسه قسمته8,518,000
25ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتریک قسمته6,115,000
26ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتردو قسمته6,779,000
27ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمترسه قسمته7,459,000
28ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتریک قسمته5,323,000
29ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتردو قسمته5,861,000
30ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمترسه قسمته6,417,000
31ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتریک قسمته3,949,000
32ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتردو قسمته4,360,000
33ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمترسه قسمته4,771,000
34ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتریک قسمته2,368,000
35ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتردو قسمته2,569,000
36ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمترسه قسمته2,710,000
37ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتریک قسمته3,173,000
38ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتردو قسمته3,442,000
39ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمترسه قسمته3,727,000
40ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتریک قسمته5,941,000
41ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتردو قسمته6,613,000
42ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمترسه قسمته7,317,000
43ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتریک قسمته5,165,000
44ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتردو قسمته5,688,000
45ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمترسه قسمته6,257,000
46ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتریک قسمته4,090,000
47ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتردو قسمته4,793,000
48ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمترسه قسمته5,210,000
49ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتریک قسمته3,411,000
50ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتردو قسمته3,743,000
51ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمترسه قسمته4,090,000
52ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتریک قسمته3,023,000
53ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتردو قسمته3,287,000
54ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمترسه قسمته3,571,000
55ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتریک قسمته2,755,000
56ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتردو قسمته2,968,000
57ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمترسه قسمته3,191,000
58ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتریک قسمته4,082,000
59ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتردو قسمته4,536,000
60ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمترسه قسمته4,970,000
61ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتریک قسمته3,456,000
62ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتردو قسمته3,795,000
63ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمترسه قسمته4,135,000
64ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتریک قسمته2,587,000
65ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتردو قسمته2,813,000
66ست قفسه حبوباتی خودایست یکطرفه شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمترسه قسمته3,056,000

تک قفسه

مشتری گرامی :

جهت استعلام قیمت و سفارش انواع تجهیزات فروشگاهی ، چرخ خرید فروشگاهی ، پالت پلاستیکی ، سبد خرید فروشگاهی ، نردبان صنعتی ، نردبان خانگی و انواع قفسه فلزی کافی است با کارشناسان فروش تک قفسه تماس حاصل فرمایید . تنها با یک تماس سفارش خود را ثبت نمایید .

لطفا جهت ثبت سفارش خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید .